online therapie


Indien je omwille van bepaalde redenen (het niet instaat zijn jezelf fysiek te verplaatsen, op reis te zijn, te ver te wonen,...) niet naar de praktijk kan komen, 

kan er gebruik gemaakt worden van online therapie. Hierbij is er niet zo een groot verschil met een face-to-face gesprek.


Door middel van een videosessie via Skype of WhatsApp kan het gesprek plaatsvinden vanuit je eigen omgeving.